Wednesday, April 13, 2011

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವೆ ತಾರಲೋಕದ ತರಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು


ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವೆ ತಾರಲೋಕದ ತರಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು(ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ)
ಖಗೋಲ ವಿಸ್ಮಯವೋಂದರ ಚಿತ್ರ ನನಗೇಕೋ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ದೂರದ ಕಾಯಗಳ ಫೊಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಅದರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲು ಸಾದ್ಯವಾದರೆ ನೋಡುವ.
ಆ  ಬಾನಾಗಸದ ವಿಸ್ಮಯ ಏನೆಂದು ದೂರದರ್ಶನ ,ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾನಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಗಳೂ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನೂ ಸಹ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರಲಿ,
ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ರೇಡಿಯೋಅಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿನವು ?
ಕೆಲಕಾಲನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟು
ಅವು ಯಾವುದೋ ತಿರುಗುವ ಕಾಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ Particle Accelerators ಗಳಂತೆ ವಿಪರೀತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು
ಅವು ಏನು?
ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದಿಷ್ಟು
ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಆಸ್ಫೋಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ತಾರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅದು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಅ ತಿರುಳು ಪ್ರಚಂಡ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾಯಗಳಾಗುವುದುಂಟು
ಆ ಕಾಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಚಂಡ ಗುರುತ್ವದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಯದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಬಹು ಪ್ರಬಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯವೊಂದು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ನಿಖರ ಆವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ
ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ
ಆದರೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ?
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವೆ 
ಬೈ!
(next   post  tomorrow    14 April 2011Thursday  06:00 AM-scheduled )

 

No comments: